Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika – ulica Dąbrowskiego w Krzepicach – Etap I.

Strona archiwalna

 

PDFZaproszenie do złożenia oferty.PDF
DOCZałączniki do zaproszenia od Nr 1 do Nr 4DAB.doc
RARDokumentacja projektowa chodnik - ulica Dąbrowskiego w Krzepicach.rar
PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf
PDFRysunek - projekt zagospodarowania terenu.PDF

Unieważnienie postępowania:

PDFUnieważnienie.PDF
 

Wersja XML