Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie

Strona archiwalna

 

Krzepice, 20 października 2016 roku

 

 

GKR.6733.005.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wydaniu decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

o znaczeniu lokalnym

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) z a w i a d a m, że w dniu 20 października 2016 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie, przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych ewidencyjnie jako nr: 2313/2, 2314 obręb Krzepice; 480, 482/2, 484/2, 485/2, 486/2, 487, 488/1, 488/2, 490/2, 491/4, 491/6, 492/2, 500/4, 501/1, 502, 504/2, 530/1, 530/5, 530/6, 530/8, 530/9, 533/1, 533/2, 537/2, 538, 539, 540, 542, 543, 545, 547, 549, 700/1,703, 704, 705, 708, 709, 713, 742, 743, 744, 766, 777/2, 901, 906, 907/1, 908/3, 908/4, 908/6, 909, 910, 911, 912, 913/4, 913/5, 914/2, 915, 916/2, 917, 918, 919, 922/1, 923, 925/1, 925/2, 926, 927, 928, 929/1, 929/2, 934/3, 934/7, 934/10, 935, 939/1, 939/2, 944, 946, 948, 950, 951, 952, 977, 978, 988, 989, 990/1, 991, 992/1, 994, 995/1, 995/2, 996/4, 997, 998/1, 999, 1000, 1001, 1002/3, 1009, 1010, 1013, 1014, 1024/5, 1025/3, 1026, 1029/3, 1031, 1039/1, 1042, 1045, 1046/2, 1049/3, 1051, 1052, 1055, 1056/1, 1058, 1059, 1060, 1062/2, 1064, 1251, 1255/1, 1264/1, 1270, 1276, 1277/1, 1387/1, 1387/3, 1387/4, 1388, 1389/1, 1391, 1392, 1395, 1396, 1397, 1398, 1402, 1403, 1404, 1405/1, 1408, 1409/1, 1409/2, 1413, 1415, 1416, 1417, 1419, 1420/1, 1420/2, 1421, 1422, 1423, 1424/1, 1424/2, 1425/1, 1425/2, 1426, 1427, 1428/1, 1428/2, 1429/2, 1429/3, 1429/4, 1430, 1540/2, 1541, 1543, 1544, 1547, 1553/1, 1554/1, 1554/2, 1555, 1559, 1561, 1563, 1565, 1567/2, 1567/3, 1570, 1584/3, 1584/4, 1585, 1586, 1588/3, 1589, 1590, 1591, 1593/1, 1594/2, 1596, 1599/1, 1600/1, 1605/2, 1648, 1649, 1655, 1660, 1662 obręb Dankowice.

 

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11 można się zapoznać z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Krzepic.

 

 

 

 

 

Wersja XML