Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr 22.2016 zwołana na dzień 9 listopada 2016 roku

PDFZawiadomienie o sesji.pdf
PDFNr 214 z dnia 9 listopada 2016 w sprawie zmian w budżecie gmin y Krzepice w 2016 rokuy.pdf
PDFNr 216 z dnia 9 listopada 2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanire ...pdf
PDFNr 217 z dnia 9 listopada 2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI-368-2010.pdf
PDFNr 218 z dnia 9 listopada 2016 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz poboru tego podatku.pdf
PDFNr 219 z dnia 9 listopada 2016 w sprawie podatku od środkó transportowych na 2017 rok.pdf
PDFNr 220 z dnia 9 listopada 2016 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2017 roku.pdf
PDFNr 221 z dnia 9 listopada 2016 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego....pdf
PDFNr 222 z dnia 9 listopada 2016 w sprawie przyjęcia Programu współpracy z org.poz.na 2017 rok.pdf
PDFNr 223 z dnia 9 listopada 2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będacej w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzepice.pdf
PDFNr 224 z dnia 9 listopada 2016 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli....pdf
 

Wersja XML