Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krzepicach w okręgu wyborczym nr 1
  Data modyfikacji: 25-01-2021 11:13
 2. Petycja Nr 2.2020
  Data modyfikacji: 22-01-2021 14:11
 3. Petycja Nr 5.2019
  Data modyfikacji: 22-01-2021 14:07
 4. Protokół z Sesji nr 24.2021
  Data modyfikacji: 22-01-2021 09:02
 5. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE o średnicy zewnętrznej Φ63 przy ulicach: Ogrodowej, Krótkiej i Ciasnej
  Data modyfikacji: 22-01-2021 08:24
 6. OGŁOSZENIE Burmistrza Krzepic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice,
  Data modyfikacji: 22-01-2021 08:23
 7. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Krzepicach
  Data modyfikacji: 20-01-2021 14:21
 8. Ogłoszenie dotyczące zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Data modyfikacji: 18-01-2021 11:39
 9. Stawki podatkowe i opłaty
  Data modyfikacji: 18-01-2021 11:08
 10. Budżet Gminy
  Data modyfikacji: 18-01-2021 10:56
Wersja XML