Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych i dróg wewnętrznych, których zarządcą jest Burmistrz Krzepic.
  Data modyfikacji: 29-05-2020 12:56
 2. Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 639027S ul. Rolnicza w miejscowości Krzepice."
  Data modyfikacji: 29-05-2020 12:53
 3. Zapytanie ofertowe na sporządzenie projektów zagospodarowania działki lub terenu.
  Data modyfikacji: 29-05-2020 12:48
 4. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Data utworzenia: 28-05-2020 14:39
 5. Przetarg nieograniczony pn. "Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach" – etap I.
  Data modyfikacji: 28-05-2020 12:55
 6. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2019 r.
  Data modyfikacji: 28-05-2020 12:48
 7. Mały Grant 2020 - Klub Biegacza Florian - zakup obuwia sportowego
  Data modyfikacji: 28-05-2020 09:02
 8. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY
  Data modyfikacji: 27-05-2020 15:18
 9. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Data utworzenia: 27-05-2020 14:36
 10. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Data utworzenia: 27-05-2020 14:29
Wersja XML