Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Data utworzenia: 28-05-2020 14:39
 2. Przetarg nieograniczony pn. "Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach" – etap I.
  Data modyfikacji: 28-05-2020 12:55
 3. Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2019 r.
  Data modyfikacji: 28-05-2020 12:48
 4. Mały Grant 2020 - Klub Biegacza Florian - zakup obuwia sportowego
  Data modyfikacji: 28-05-2020 09:02
 5. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY
  Data modyfikacji: 27-05-2020 15:18
 6. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Data utworzenia: 27-05-2020 14:36
 7. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Data utworzenia: 27-05-2020 14:29
 8. Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji pierwszego etapu inwestycji pn.: "Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach."
  Data modyfikacji: 27-05-2020 12:23
 9. IV Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Data modyfikacji: 27-05-2020 08:08
 10. Zapytanie ofertowe na sporządzenie projektów zagospodarowania działki lub terenu.
  Data modyfikacji: 26-05-2020 15:47
Wersja XML