Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Mały Grant 2020 - Pozyskanie zabytków z wykopalisk do Izby Muzealnej
  Data modyfikacji: 27-11-2020 13:17
 2. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Data modyfikacji: 27-11-2020 13:00
 3. Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  Data modyfikacji: 27-11-2020 12:19
 4. Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 38.368.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
  Data modyfikacji: 25-11-2020 10:26
 5. Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Krzepice
  Data modyfikacji: 25-11-2020 09:59
 6. Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
  Data modyfikacji: 16-11-2020 14:16
 7. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.
  Data modyfikacji: 16-11-2020 12:17
 8. Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.
  Data modyfikacji: 16-11-2020 12:16
 9. Przetarg nieograniczony pn. Budowa dróg gminnych nr 639001S ul. Generała Andersa, nr 639047S ul. Księdza Stasiewicza, nr 639048S ul. Brzozowa i nr 639049S ul. Lipowa w Krzepicach.
  Data modyfikacji: 12-11-2020 14:12
 10. Akty 2020 rok
  Data modyfikacji: 09-11-2020 13:31
Wersja XML