Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca możliwości ubiegania się o sfinansowanie zakupu dla uczniów i nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
  Data utworzenia: 31-03-2020 11:43
 2. Interpelacja radnego Romana Kudelskiego dotycząca wsparcia finansowego na doposażenie stołówek szkolnych
  Data utworzenia: 31-03-2020 11:40
 3. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych II kwartał 2020 r
  Data modyfikacji: 31-03-2020 10:00
 4. Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Krzepice
  Data modyfikacji: 30-03-2020 12:47
 5. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pt. ,,Budowie gazociągu średniego ciśnieni PE przy ulicach: Stasiewicza, Brzozowej i Lipowej. .
  Data modyfikacji: 26-03-2020 07:47
 6. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego w sprawie zasad rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych
  Data utworzenia: 24-03-2020 11:37
 7. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Data modyfikacji: 23-03-2020 10:10
 8. Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca pomocy osobom starszym i samotnym w związku z epidemią koronawirusa
  Data utworzenia: 20-03-2020 11:44
 9. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141S w miejscowości Lutrowskie, Gmina Krzepice.
  Data modyfikacji: 18-03-2020 14:28
 10. Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice
  Data modyfikacji: 17-03-2020 12:00
Wersja XML