Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
  Data modyfikacji: 22-09-2020 15:24
 2. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Wykonanie operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości 100 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej.
  Data utworzenia: 22-09-2020 14:02
 3. Powtórne zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 639144S ul. Młyńskiej w Starokrzepicach."
  Data utworzenia: 16-09-2020 13:30
 4. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 639144S ul. Młyńskiej w Starokrzepicach."
  Data modyfikacji: 16-09-2020 13:11
 5. Zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie, dostawę i montaż regałów przesuwnych do archiwum zakładowego Urzędu miejskiego w Krzepicach.
  Data modyfikacji: 15-09-2020 13:56
 6. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie sportowe w 2020 roku
  Data utworzenia: 14-09-2020 14:07
 7. Zaproszenie do składania ofert na dostawę kruszywa drogowego.
  Data modyfikacji: 11-09-2020 12:44
 8. Mały Grant 2020 - siatkarska drużyna seniorów
  Data modyfikacji: 11-09-2020 10:03
 9. Protokół z Sesji nr 19.2020
  Data utworzenia: 11-09-2020 08:46
 10. Uchwały Rady Miejskiej 2020 r.
  Data modyfikacji: 11-09-2020 08:41
Wersja XML