Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Wybory Prezydenta RP 2020 - zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Data modyfikacji: 05-06-2020 11:53
 2. Zapytanie ofertowe na sporządzenie projektów zagospodarowania działki lub terenu.
  Data modyfikacji: 02-06-2020 14:32
 3. Przetarg nieograniczony pn. Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach.
  Data modyfikacji: 02-06-2020 13:21
 4. Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji pierwszego etapu inwestycji pn.: "Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach."
  Data modyfikacji: 02-06-2020 12:34
 5. Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 639027S ul. Rolnicza w miejscowości Krzepice."
  Data modyfikacji: 02-06-2020 12:23
 6. Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych i dróg wewnętrznych, których zarządcą jest Burmistrz Krzepic.
  Data modyfikacji: 02-06-2020 12:20
 7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Data utworzenia: 01-06-2020 13:47
 8. Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn. Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach.
  Data modyfikacji: 01-06-2020 11:38
 9. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Data utworzenia: 28-05-2020 14:39
 10. Przetarg nieograniczony pn. "Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach" – etap I.
  Data modyfikacji: 28-05-2020 12:55
Wersja XML