Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznych (podstawowych) przeglądów dróg i drogowych obiektów inżynierskich zarządzanych przez Burmistrza Krzepic.
  Data modyfikacji: 10-07-2020 11:54
 2. Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: "Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach." POWTÓRNE
  Data modyfikacji: 10-07-2020 08:45
 3. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż urządzeń zabawowych.
  Data modyfikacji: 08-07-2020 15:19
 4. Oświadczenia majątkowe
  Data modyfikacji: 08-07-2020 15:02
 5. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  Data modyfikacji: 08-07-2020 14:36
 6. Protokół z Sesji nr 18.2020
  Data utworzenia: 08-07-2020 12:36
 7. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Krzepicach
  Data modyfikacji: 07-07-2020 17:51
 8. Przetarg nieograniczony pn. Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach.
  Data modyfikacji: 07-07-2020 13:56
 9. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141S w miejscowości Lutrowskie, Gmina Krzepice - odcinek od km 0 + 950 do km 1+ 286”.
  Data modyfikacji: 06-07-2020 13:39
 10. Przetarg nieograniczony pn. Usługa udzielenia Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 333 166,37 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Data modyfikacji: 06-07-2020 12:11
Wersja XML