Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zaproszenie do składania ofert na zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Towarowej i przy ulicy Bursztynowej w Krzepicach.
  Data modyfikacji: 11-08-2020 11:40
 2. Oświadczenia majątkowe
  Data modyfikacji: 31-07-2020 13:58
 3. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn."Remont drogi gminnej ulicy Solnej na odcinku od ul. Dzielnej do ul. Szkolnej w Krzepicach."
  Data modyfikacji: 31-07-2020 09:01
 4. Nabór na stanowisko Inspektora ds Programowania Rozwoju i Finansowania Inwestycji
  Data utworzenia: 30-07-2020 14:14
 5. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Data utworzenia: 30-07-2020 11:16
 6. Zapytanie ofertowe na roboty budowlane. Adaptacja szatni w Szkole Podstawowej nr 1 w Krzepicach, ul. Mickiewicza 13/17 na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Krzepicach.
  Data modyfikacji: 29-07-2020 07:57
 7. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Zamówień Publicznych
  Data utworzenia: 21-07-2020 15:47
 8. Nabór na stanowisko Podinspektor ds Obsługi Rady Miejskiej
  Data modyfikacji: 21-07-2020 13:36
 9. Sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont odcinka drogi gminnej nr 639144S, ul. Młyńska w Starokrzepicach.
  Data modyfikacji: 17-07-2020 11:19
 10. Sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont odcinka drogi gminnej nr 639145S, ul. Polna w Starokrzepicach.
  Data modyfikacji: 17-07-2020 11:14
Wersja XML