Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Wykonanie operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości 100 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej.
  Data modyfikacji: 29-09-2020 16:53
 2. Powtórne zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 639144S ul. Młyńskiej w Starokrzepicach."
  Data modyfikacji: 29-09-2020 08:25
 3. Zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie, dostawę i montaż regałów przesuwnych do archiwum zakładowego Urzędu miejskiego w Krzepicach.
  Data modyfikacji: 29-09-2020 08:20
 4. Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
  Data modyfikacji: 22-09-2020 15:24
 5. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 639144S ul. Młyńskiej w Starokrzepicach."
  Data modyfikacji: 16-09-2020 13:11
 6. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie sportowe w 2020 roku
  Data utworzenia: 14-09-2020 14:07
 7. Zaproszenie do składania ofert na dostawę kruszywa drogowego.
  Data modyfikacji: 11-09-2020 12:44
 8. Mały Grant 2020 - siatkarska drużyna seniorów
  Data modyfikacji: 11-09-2020 10:03
 9. Protokół z Sesji nr 19.2020
  Data utworzenia: 11-09-2020 08:46
 10. Uchwały Rady Miejskiej 2020 r.
  Data modyfikacji: 11-09-2020 08:41
Wersja XML