Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej nr 639041 S ul. Częstochowska w Krzepicach.

Strona archiwalna

 


PDFOgłoszenie o zamówieniu.PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFSIWZ.pdf
DOCZał. Nr 1 formularz oferty.doc
DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc

DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowe.doc
DOCZał. Nr 5a Wykaz Usług.doc
DOCZał. Nr 5b Wykaz robót.doc
DOCZał. Nr 6 Wykaz osób.doc

DOCZał. 7 zobowiązanie.doc
PDFZał. Nr 8 wzór umowy.pdf
DOCZał. Nr 9 tabela kosztów.doc
Program Funkcjonalno Użytkowy:

DOCKrzepice PFU_3.doc
PDFkrzep_orientacja.pdf
PDFkrzep_czest_rys_1_1.pdf

PDFkrzep_czest_rys_1_2.pdf
PDFkrzep_czest_rys_2.pdf
 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.PDF
Informacja z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert.PDF

Wybór oferty:

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.PDF
 

Wersja XML