Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice w 2015r. i 2016r.

Gmina Krzepice w 2015r. i w 2016r. udzielała mieszkańcom dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest. Ogłoszenia umieszczono na stronie www.krzepice.pl oraz bip.krzepice.pl, w Gazecie Kłobuckiej, na tablicach ogłoszeń, w formie kurendy rozesłanej do poszczególnych sołectw, a także jako ogłoszenia wyczytane podczas mszy św. przez księży.

W 2015 roku dotacji udzielono w oparciu o Regulamin udzielania dotacji określony Uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach nr 9.094.2015 z dnia 30.06.2015r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice. W dniach od 5 do 21 sierpnia 2015r. trwał nabór wniosków o przyznanie przedmiotowej dotacji, podczas którego złożono 44 wnioski, w tym 14 wniosków na demontaż i utylizację oraz 30 wniosków na utylizację wyrobów zawierających azbest. Z uwagi na ograniczone środki, gdyż dotacja w całości była finansowana ze środków Urzędu Miejskiego w Krzepicach, zrealizowano 13 wniosków, w tym 9 wniosków na demontaż i utylizację oraz 4 wnioski na utylizację wyrobów zawierających azbest. Koszt przeprowadzenia prac wynosił 16.178zł, z czego 15.837zł stanowiły środki Urzędu Miejskiego w Krzepicach, a 341zł pochodziło z dopłat mieszkańców. Podsumowując w 2015 roku poddano utylizacji 21,1t eternitu, w tym 13,6t pochodziło z dachów (6,5t z budynków mieszkalnych i 7,0t z budynków gospodarczych), a 7,6t stanowił azbest składowany na nieruchomościach.

W 2016r. ponownie udzielono mieszkańcom dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach nr 16.166.2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zasad przyznawania dotacji na likwidację wyrobów azbestowych. W trakcie trwania naboru, tj. od 18 kwietnia do 6 maja 2016r. do tut. Urzędu wpłynęło 26 wniosków, w tym 12 na demontaż oraz 14 na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest. Dofinansowania udzielono wszystkim wnioskodawcom, którzy w 2015r. z powodu braku środków nie zostali zakwalifikowani oraz tym, którzy złożyli wnioski w 2016r. Łączny koszt likwidacji eternitu wyniósł 72.735zł, z czego 68.098zł stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a 4.637zł pochodziło ze środków własnych mieszkańców. W ramach udzielonego dofinansowania poddano utylizacji 129,9t eternitu z 55 nieruchomości z terenu Gminy Krzepice, w tym 40,9t pochodziło z dachów (14,5t z budynków mieszkalnych – 9 nieruchomości i 26,4t z budynków gospodarczych – 26,4t), a 89,0t stanowił azbest składowany na 39 nieruchomościach. 13 wnioskodawców z 2015 i 2016r. złożyło rezygnację (9 wniosków na demontaż i 4 wnioski na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest).

 

Wersja XML