Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały 2017

PDFUchwała nr 26.243.2017 z 21 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2017 r.pdf
PDFUchwała nr 26.242.2017 z 21 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2017 r.pdf
PDFUchwała nr 26.241.2017 z 21 lutego 2017 r w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf
PDFUchwała nr 26.240.2017 z 21 lutego 2017 roku w sprawie dopłaty do jednej taryfowej grupy odbiorców usług.pdf
PDFUchwała nr 26.239.2017 z 21 lutego 2017 roku w sprawie stawek dotacji dla ZDKiM w Krzepicach.pdf
PDFUchwała nr 26.238.2017 z 21 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.pdf
PDFUchwała nr 26.237.2017 z 21 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.pdf
PDFUchwała nr 26.236.2017 z 21 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf
PDFUchwała nr 26.235.2017 z 21 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustraju szkolnego.pdf

Wersja XML