Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Klonowej, ul. Brzozowej i ul. Lipowej w Krzepicach.

Strona archiwalna

 


PDFOgłoszenie o zamówieniu.PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFSIWZ.pdf
DOCZał. Nr 1 formularz oferty.doc
DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowe.doc
DOCZał. Nr 5 Wykaz robót.doc
DOCZał. Nr 6 Wykaz osób.doc
DOCZał. 7 zobowiązanie.doc
PDFZał. Nr 8 wzór umowy.pdf
Projekt Budowlany:

PDFStr. tytułowa.pdf
PDFKrzepice A1-mapa.pdf
PDFOśw. Krzepice-skan.pdf
PDFProj Oświetlenia Klonowa,Brzozowa,Lipowa -Krzepice'16.pdf
PDFProj. Oświetl-Krzepice-Klonowa, Brzozowa,Lipowa'16.pdf
PDFsch Oświetl-Krzepice-Klonowa, Brezozowa,Lipowa'16..pdf
PDFOświadczenie Projektanta.pdf


STWiORB: PDFSpec Krzepice- ośw '16.pdf

Przedmiar robót: PDFOśw.Koszt.-Krzepice'16 przedm wł.pdf

Wyjaśnienie dot. SIWZ (projekt):

PDFPytanie i odpowiedź.PDF


PDFInformacja z otwarcia ofert.PDF

Wybór oferty:

PDFInformacja o wyborze oferty.PDF
 

Wersja XML