Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieważniony - Przetarg nieograniczony pn.Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ.pdf
DOCZał. Nr 1 formularz oferty.doc

DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowe.doc
DOCZał. Nr 5 a Wykaz robót.doc
DOCZał. Nr 5 b Wykaz robót.doc
DOCZał. Nr 6 a Wykaz osób.doc
DOCZał. Nr 6 b Wykaz osób.doc
DOCZał. 7 a zobowiązanie.doc
DOCZał. 7 b zobowiązanie.doc
DOCZał. Nr 8 a wzór umowy.doc
DOCZał. Nr 8 b wzór umowy.doc
Dokumentacja projektowa:

ZIPprojekt_cz_architektoniczna.zip
ZIPinstalacje sanitarne.zip
ZIPinstalacja elektryczna.zip
PDFuzupełnienie do projektu.PDF
ZIPProjekt robót geologicznych cz.1.zip
ZIPProjekt robót geologicznych cz.2.zip

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
ZIPSTWiORB.zip
Przedmiary robót - dla Część I zamówienia:

PDFDK Krzepice_docieplenie.pdf
PDFinstalacja co.pdf
PDFinstalacje elektryczne.pdf
PDFwewnętrzna instalacja wodociągo.pdf
PDFPrzedmiar pompa ciepła.PDF
PDFPrzedmiar robót roboty dodatkowe.PDF

Przedmiar robót - dla Części II zamówienia:

PDFPrzedmiar dolne źródlo ciepła.PDF

Zmiana w ogłoszeniu: dodano tekst

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.PDF
PDFZmiana SIWZ.PDF - dodano Rys. Nr 9a

PDFInstalacja elektryczna Rys. Nr 9a.pdf

Informacja:

PDFInformacja z otwarcia ofert.PDF

Unieważnienie postępowania:

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.PDF

 

Wersja XML