Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikaty

Krzepice, 31 marca 2017 roku

 

GKR.6733.002.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zmianami) z a w i a d a m, że w dniu 17 marca 2017 roku na wniosek Pana Jacka Malmur, ul. Powstańców Śl. 42A, 42-700 Sadów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi na odcinku od ulicy Wyspiańskiego do ulicy Częstochowskiej na długości 36 m w celu geometrii osi drogi i skrzyżowania, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 2632,2633 i 2634 położonych w Krzepicach.

 

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 7. dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

 

 

 

 

 • ZMIANY W FUNKCJONOWANIU URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZEPICACH

  Szanowni Mieszkańcy, interesanci Urzędu Miejskiego w Krzepicach i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach, mając na uwadze zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozpowszechnianiu się koronawirusa COVID -19 informujemy że ograniczamy ilość przebywających na terenie urzędu  interesantów.
  Data publikacji: 13-03-2020 13:07
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach ASF

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od 28 lutego do 28 marca 2020 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020. O premię może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o areale powyżej 1 ha i wielkości  ekonomicznej mniejszej niż 13 tys. euro. Kolejny warunek to wcześniejsze niekorzystanie z rekompensaty za nieutrzymywanie świń, z dotacji dla młodego rolnika, dofinansowania na modernizację gospodarstwa czy na założenie firmy na wsi. Rolnik nie musi być objęty ubezpieczeniem KRUS. Wystarczy, że co najmniej 25 proc. całego swojego dochodu będzie uzyskiwał z produkcji rolniczej: roślinnej lub zwierzęcej, oprócz chowu i hodowli ryb.  Oznacza to, że o premię można się starać pracując na etacie czy prowadząc własną firmę. Na restrukturyzację małego gospodarstwa można otrzymać 60 tys. zł premii wypłacanej w dwóch ratach. Najpierw jest to 48 tys. zł, a po realizacji założeń biznesplanu – 12 tys. zł.  Dotację można przeznaczyć na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych w nim wytworzonych. 80 proc. kwoty pomocy trzeba jednak wydać na inwestycje w środki trwałe, np. zakup wyłącznie nowych maszyn i urządzeń, na budowę lub remont budynków  służących produkcji rolniczej czy założenie sadów i plantacji wieloletnich. Każdy wniosek jest punktowany. Pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 8 punktów. A te można otrzymać m.in. za: średnią roczną liczbę świń utrzymywanych dotąd w gospodarstwie (do 5 pkt), rodzaj planowanej produkcji (do 3 pkt), kompleksowość biznesplanu (do 7 pkt), docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa (do 5 pkt).
  Data publikacji: 20-02-2020 15:20
 • UWAGA. Przerwa w dostawie wody.

  Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach informuje, że w związku z modernizacją stacji uzdatniania wody w nocy z 28 na 29 września 2017 r. od godz. 22.00 do 6.00  nastąpi przerwa w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy
  Data publikacji: 27-09-2017 07:58
Wersja XML