Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Starokrzepicach

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:
PDFSIWZ.pdf
DOCZał. Nr 1 formularz oferty.doc
DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowe.doc
DOCZał. Nr 5 Wykaz robót.doc
DOCZał. Nr 6 Wykaz osób.doc
DOCZał. 7 zobowiązanie.doc
PDFZał. Nr 8 wzór umowy.pdf

Dokumentacja projektowa:

PDFPB_starokrzepice_opis_bud.pdf
PDFPB_starokorzepice_rys_bud.pdf
PDFPB_starokorzepice_rys6_bud.pdf
PDFkolorystyka.pdf
PDFprzedmiar robót.PDF

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
PDFStarokrzepice_stwiorb-bud.pdf
Pytania i odpowiedzi:

PDFPytania.PDF

PDFOdpowiedzi.PDF

Informacja:

PDFInformacja z otwarcia ofert.PDF
Wybór oferty:

PDFInformacja o wyborze oferty.PDF
 

Wersja XML