Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - udroznoienie rowu melioracyjnego przy ul. Wieluńskiej

W przedmiotowym postępowaniu polegającym na wyborze oferty

na udrożnienie rowu melioracyjnego na długości 860 mb na działce o nr ewid. 1221 – obręb Kuźniczka, ul. Wieluńska w Krzepicach

w terminie złożone zostało 5 ofert:

 

Lp.

Nazwa firmy, adres

Kwota netto za 1 mb

Kwota brutto za
1 mb

1

Przedsiębiorstwo Usługowo – handlowe Lesław Suś

ul. Rolników 158B, 44-141 Gliwice

 

11,93 zł

2

Firma usługowa MELKOP Henryk Basiński

Baby, ul. Spokojna 53

42-282 Kruszyna

 

9,84 zł

3

Zakład Ogólnobudowlany

Maksymilian Joś

ul. Pietraszowicka 10

42-772 Pawonków

 

7,50 zł

4

Zakład Robót Inżynieryjnych Borma

ul. Mikołaja Kopernika 23, 46-375 Pludry

6,40 zł

 

5

Zakład Robót Inżynieryjnych "PANCER" Szymon Nieborak Kopernika 23, 46-375 Pludry

 

7,32 zł

 

Zgodnie z kryterium wyboru – wybrano ofertę z najniższą ceną – złożoną przez Zakład Robót Inżynieryjnych "PANCER" Szymon Nieborak, ul. Kopernika 23, 46-375 Pludry za kwotę 7,32 zł brutto / 1 mb.

 

Wersja XML