Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ.pdf
DOCZał. Nr 1 Formularz oferty.doc
DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowe.doc
DOCZał. Nr 5 Wykaz usług.doc
DOCZał. Nr 6 Wykaz potencjału technicznego.doc
DOCZał. Nr 7 Zobowiązanie.doc
DOCZał. Nr 8 Opis i zakres przedmiotu zamówienia.doc
DOCZał. Nr 9 Oświadczenie o przekazaniu odebranych odpadów komunalnych.doc
DOCZał. Nr 10 Wzór umowy.doc
DOCZał. Nr 11 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.doc
PDFZmiana w SIWZ.PDF
PDFPytania i odpowiedzi , zmiana w SIWZ.PDF
Informacja:

PDFInformacja z otwarcia ofert.PDF
Wybór oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.PDF
 

Wersja XML