Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn.Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.PDF
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ.pdf
DOCZał. Nr 1 formularz oferty.doc
DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupy kapitałowe.doc
DOCZał. Nr 5 a Wykaz robót.doc
DOCZał. Nr 5 b Wykaz robót.doc
DOCZał. Nr 6 a Wykaz osób.doc
DOCZał. Nr 6 b Wykaz osób.doc
DOCZał. 7 a zobowiązanie.doc
DOCZał. 7 b zobowiązanie.doc
PDFZał. Nr 8 a wzór umowy.pdf
PDFZał. Nr 8 b wzór umowy.pdf
Dokumentacja projektowa:

ZIPprojekt_cz_architektoniczna.zip
ZIPinstalacje sanitarne.zip
ZIPinstalacja elektryczna.zip
PDFuzupełnienie do projektu.PDF
ZIPProjekt robót geologicznych cz.1.zip
ZIPProjekt robót geologicznych cz.2.zip
PDFInstalacja elektryczna Rys. Nr 9a.pdf
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych:

ZIPSTWiORB.zip
Przedmiary robót - dla Części I zamówienia:

PDFDK Krzepice_docieplenie.pdf
PDFinstalacja co.pdf
PDFinstalacje elektryczne.pdf
PDFPrzedmiar pompa ciepła.PDF
PDFPrzedmiar robót roboty dodatkowe.PDF
Przedmiar robót - dla Części II zamówienia:

PDFPrzedmiar dolne źródlo ciepła.PDF

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.PDF
Informacja:

PDFInformacja z otwarcia ofert.PDF

Unieważnienie postępowania -  Część II zamówienia:

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania Część II.PDF
Wybór oferty - Część I zamówienia:

PDFInformacja o wyborze oferty.PDF
 

Wersja XML